Services

Dedicated applications

Tworzymy dedykowane aplikacje internetowe, mobilne oraz programy desktopowe

Wynajem programistów

Oferujemy wynajem programistów do realizacji projektów zewnętrznych

Utrzymanie systemów informatyczych

Dbamy o to by szybko reagować, gdy występują jakieś problemy techniczne lub błędy

IT support

Usługi świadczenie pomocy lub helpdesku dla zrealizowanych aplikacji

Wdrożenie i administracja serwerami

Wdrażamy stworzone aplikacje na docelowe komputery i serwery klientów, którymi możemy też później administrować

Audyt bezpieczeństwa

Wykonujemy audyt bezpieczeństwa dla firm

Technologies

Aplikacje internetowe

PHP, JavaScript, NodeJS, CSS/LESS/SCSS wraz z popularnymi frameworkami

Mobile apps

Objective-C, Swift, Java dla iOS i Android z wykorzystaniem frameworków

Oprogramowanie desktopowe

C#, C++, Java, Python, Perl, Go, Delphi

Data mining

Automatyzacja procesów ekstrakcji i przetwarzania danych

Microservices

Tworzenie mikroserwisów z API

Integrations

Integracje z wykorzystowanymi już w Państwa firmach technologiami - SAP, Płatnik

Databases

Bazy danych MySQL, SQL Server, SQLite, Mongo

Deployment

Wirtualizacja Hyper-V / VMWare, Windows Server / Linux (CentOS, Debian, Red Hat)

SoC software

Programowanie mikrokomputerów i komputerów jednopłytkowych typu Raspberry Pi

Artificial Intelligence

Rozwiązania wykorzystujące Machine Learning i Deep Learning

Jak działamy?

Tworzymy nasze aplikacje w ścisłej współpracy z klientem, który będzie z niej korzystał na codzień. Po testach i poprawkach wdrożamy wersję produkcyjną oraz testową. Nie pozostawiamy klienta samemu sobie dalej czuwając i rozwijając stworzoną aplikację.
Proces ten wygląda zazwyczaj tak:
  • W oparciu o informacje od klienta dokonujemy wstępnej wyceny
  • Spotkamy się z klientem w celu sprecyzowania wymagań
  • Przedstawiamy ostateczną wycenę
  • Tworzymy oprogramowanie, będac w ciągłym kontakcie z klientem
  • Przygotowujemy wersję testową
  • Dokonujemy poprawek i zmian zgodnie z zaleceniami klienta
  • Wdrażamy wersję produkcyjną (obok testowej)
  • Oferujemy dalsze wsparcie, utrzymanie, poprawki i obsługę techniczną w czasie cyklu życia aplikacji

Zaufaj sile wyższej w branży IT

Contact Us

Contact us, and you will receive our estimated cost valuation of your idea